• ۲۱:۵۶ - چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸

کارگاه مقدماتی مهندسی بافت

کارگاه مقدماتی مهندسی بافت

کارگاه مقدماتی مهندسی بافت در تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۳۹۸ و در محل پژوهشکده مهندسی بافت و پزشکی بازساختی برگزار خواهد شد.
اولین کارگاه تئوری و عملی کاریوتایپینگ (Karyotyping)

اولین کارگاه تئوری و عملی کاریوتایپینگ (Karyotyping)

اولین کارگاه دو روزه تئوری و عملی کاریوتایپینگ (Karyotyping) به زودی در محل پژوهشکده مهندسی بافت و پزشکی بازساختی برگزار خواهد شد. تاریخ برگزاری متعاقباً اعلام می گردد.
دهمین کارگاه کشت سلول در مهندسی بافت (ویژه اساتید)

دهمین کارگاه کشت سلول در مهندسی بافت (ویژه اساتید)

دهمین دوره کارگاه یک روزه «کشت سلول های بنیادی در مهندسی بافت»، برای اساتید محترم واحد تهران مرکزی در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۳۹۸ و در محل پژوهشکده مهندسی بافت و پزشکی بازساختی برگزار خواهد شد.