• ۱۷:۲۹ - شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

تولید پودر PBS در پژوهشکده مهندسی بافت و طب بازساختی

تولید پودر PBS در پژوهشکده مهندسی بافت و طب بازساختی

پژوهشکده مهندسی بافت و طب بازساختی، اقدام به تولید پودر PBS کرده است. هزینه هر بسته ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد.
اولین کارگاه تئوری و عملی کاریوتایپینگ (Karyotyping)

اولین کارگاه تئوری و عملی کاریوتایپینگ (Karyotyping)

اولین کارگاه دو روزه تئوری و عملی کاریوتایپینگ (Karyotyping)، در تاریخ ۱۰ و ۱۱ آذر ماه ۹۸در محل پژوهشکده مهندسی بافت و پزشکی بازساختی برگزار شد.
کارگاه مقدماتی مهندسی بافت

کارگاه مقدماتی مهندسی بافت

کارگاه مقدماتی مهندسی بافت در تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۳۹۸ و در محل پژوهشکده مهندسی بافت و پزشکی بازساختی برگزار شد.