• ۲۳:۱۴ - دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

اولین کارگاه مجازی "ایمنی در آزمایشگاه ها و محلول سازی"  در تاریخ ۹۹/۱۰/۰۷  ، توسط سرکار خانم طباطبایی، در سامانه دانان برگزار شد.

اولین کارگاه مجازی "ایمنی در آزمایشگاه ها و محلول سازی" در تاریخ ۹۹/۱۰/۰۷ ، توسط سرکار خانم طباطبایی، در سامانه دانان برگزار شد.

اولین کارگاه مجازی "ایمنی در آزمایشگاه ها و محلول سازی" در تاریخ ۹۹/۱۰/۰۷ ، توسط سرکار خانم طباطبایی، در سامانه دانان برگزار شد. لازم به ذکر است کلیه کارگاه ها به صورت مجازی برگزار می گردد لذا جهت ثبت نام در کارگاه های پژوهشکده با شماره ۰۲۱۴۴۶۰۰۱۸۰ تماس حاصل فرمایید.